Bonabanco

Dla korzystających regularnie i za jak najniższą cenę   

Najniższy koszt przy pełnym wykorzystaniu dostępnych środków.

97% zgłoszonych zleceń uzyskuje zgodę na wypłatę akonta. 

Od 20 tys. do 1 mln PLN dostępnych środków.

Możesz zmienić kwotę dostępnych środków zależnie od potrzeb w danym okresie w roku. 

Koszt środków do dyspozycji to 0,98% od przyznanych środków co miesiąc, bez względu na poziom ich wykorzystania.

Koszt odsetek dziennych to 0,033% od wartości zlecenia. Dla klientów, kórzy nie są w stanie spełnić warunków z regulaminu, to 0,045%.

0,033% za dzień to 1,98% dla 60-dniowego terminu płatności.  Odpowiednio, 0,045% to 2,70% za 60 dni. 

Koszt wykorzystania środków to 0,98% wartości opłacanych zobowiązań firmy lub 1,96%, gdy wypłacasz środki w gotówce.

Gdy wypłaty gotówkowe będą dominującą formą wykorzystania środków to ten koszt można także łatwo obniżyć do 1,48% korzystając z Programu bonabanco.

Koszt usługi akonto Safe, będzie procentowo najniższy, jeśli wykorzystasz dostępne środki miesięczne w całości i opłacisz nimi zobowiązania firmy. 

Dla przykładu. Przy kwocie dostępnych środków 50 000 zł, jeśli wykorzystasz:

 • 50 000 zł, to koszt wyniesie 1970 zł, czyli 3,94% 
 • 40 000 zł – 1674 zł (4,19%)
 • 30 000 zł – 1378 zł (4,59%)

Odsetki po ustalonym terminie zapłaty wynoszą 0,060% za dzień opóźnienia. Nie są naliczane z góry za cały miesiąc, co jest częstszą praktyką, a jedynie za dni opóźnienia. Łatwo ich uniknąć korzystając z programu Szach-mat.

Dodatkowo, dla uniknięcia kosztów przeterminowania, monitorujemy spłaty zobowiąząń przez zleceniodawców.

Gdy zajdzie taka potrzeba, wyręczamy lub wspieramy przewoźnika w rozmowach ze spedycjami w celu uzyskania zapłaty za zobowiązania.

Jeżeli przewoźnik nie wykorzysta w pełni środków, które ma do dyspozycji, to w kolejnym roku współpracy otrzymuje rekompensatę

Wartość rekomensaty jest odejmowana od kosztu naliczanych odsetek w kolejnym roku wspólpracy.

Rozliczenia akonto są prowadzone w PLN.

Zlecenia w walutach obcych są przewalutowane na PLN po kursie banku Santander, z którego pochodzą środki na zapłatę akonta. 

Różnice kursowe wynikające z księgowania wpłat 60 dni po wystawieniu faktury mogą być dodatnie lub ujemne.  

Usługi dodatkowe

Gwarancja bonabanco daje przewoźnikowi pewność zapłaty za zlecenia, także tych z giełd transportowych.

Gwarancja zapłaty nic nie kosztuje uczestników Programu bonabanco.

Gwarancja zapłaty w praktyce oznacza, że jeżeli spedycja nie zapłaci faktury, to bonabanco zwraca przewoźnikowi 80% lub 100% faktury, w zależności od wybranej przez przewoźnika opcji.

Gwarancja zapłaty jest dostępna dla zleceń od ponad 2000 spedycji współpracujących z bonabanco. Znajdziesz je w wyszukiwarce zleceniodawców lub na Platformie Trans.eu z oznaczeniem “bb”, a także “bbpay”.

Program bonabanco upoważnia do:

 • skorzystania z gwarancji zapłaty przez bonabanco za przyjęte zlecenie
 • doraźnej pomocy w postaci pożyczki bez zabezpieczenia do kwoty 2000 zł w miesiącu
 • korzystania z usługi zapłaty zaliczki w kilka godzin po rozładunku, jeszcze przed wystawieniem faktury
 • obniżenia kosztu wypłaty gotówki z 1,96% do 1,49% wypłacanej kwoty –  o jedną czwartą taniej. 

Opłata za Program bonabanco wynosi 95 zł i jest naliczana opcjonalnie,  tylko w miesiącu, w którym skorzystasz z jednej z usług programu.  

Program Szach-mat to bezpłatne wydłużenie terminu płatności za fakturę transportową o 30 dni. Koszt wydłużenia bonabanco bierze na siebie.

Przewoźnicy współpracujący z bonabanco mogą wyeliminować koszt opóźnionej spłaty zobowiązania przez spedycję nawet, gdy spedycja zapłaci nawet 30 dni po terminie faktury. 

Przewoźnicy w obliczu drastycznej podwyżki cen myta w Niemczech w 2024 roku, mogą skorzystać z finansowania kosztów drogowych bez opłaty 0,98% za wykorzystanie środków.

Usługi w pakiecie:
Wyszukiwarka informacji o tym jak płacą spedycje
Wyróżnienie przewoźników na platformie Trans.eu – bb
Dostęp do bezpiecznych ofert frachtów na Trans.eu
Dodawanie przewoźników do giełd prywatnych 
Finansowanie paliwowa z 60 dniowym terminem zapłaty 
Karty paliwowe bez kaucji bonabanco BP Routex    
Karty paliwowe bez kaucji sieci DKV Mobility 
Opłacanie kosztów paliwa, leasingu, opon, myta
Opłacanie kosztów  pensji, ZUS oraz US 
Wypłata gotówki na rachunek bankowy klienta 

Podane warunki dotyczą przewoźników, którzy potwierdzą realizację zlecenia raportem z aplikacji bonabanco lub raportem z systemu telematycznego (GPS). Dopuszcza się także korzystanie z usług bez konieczności spełnienia wszystkich warunków. 

Wszystkie ceny usług są wyrażone w cenach netto. 

Sprawdź przewagi akonta w stosunku do skonta, pożyczki i faktoringu

akonto vs skonto

Korzystając z usługi skonta, dostajesz zapłatę za zlecenie wcześniej, lecz pomniejszoną o 5%-7%. Z naszych analiz wynika, że akonto jest tańsze od skonta

Dodatkowo: 

 • Skonto jest zazwyczaj dostępne dla przewoźników, którzy mają stała współpracę ze spedycją. 
 • Akonto jest dostępne w każdej sytuacji, dla ponad 9000 spedycji współpracujących z bonabanco.
 • Skonto nie zawsze jest dostępne do wypłaty natychmiast po rozładunku.
 • Zaliczka akonto jest wypłacana po rozładunku, jeszcze przed wystawieniem faktury

   

akonto vs faktoring

Korzystając z usługi faktoringu, sprzedajesz fakturę faktorowi za co płacisz 4%-8% jej wartości. Z naszych analiz wynika, że akonto jest tańsze od faktoringu

Dodatkowo: 

 • Korzystając z akonta wiesz już przed podjęciem zlecenia czy dostaniesz zaliczkę bez czekania na zapłatę.
 • Korzystając z faktoringu, dopiero po przekazaniu faktury dowiadujesz się o możliwości jej finansowania.
 • Akceptujemy zlecenia od największej w kraju liczby spedycji -ponad 9000 zleceniodawców!
 • 97% wniosków o akonto zlecenia jest akceptowanych do wypłaty.

Jak zacząć korzystać z akonta?

Sprawdzasz możliwości skorzystania z akonta podczas rozmowy z doradcą lub wypełniając wniosek poniżej.

Kontatujemy się z Tobą po analizie wniosku, aby potwierdzić wartość środków, których będziesz potrzebować co miesiąc.

Podpisujemy umowę zdalnie i załatwione!

Zaczynasz korzystać z akonta od bonabanco.

  Sprawdź możliwości skorzystania z akonta. Zamów rozmowę lub zadzwoń +48 799 387 387

  Podaj dane do kontaktu.

   Wypełnij wniosek, aby sprawdzić możliwości skorzystania z akonta

   Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól z gwiazdką.