Bonabanco

Protesty przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej

Na początku wojny rosyjsko-ukraińskiej zostało zawarte porozumienie o szybkimprzepuszczaniu na granicy ukraińsko-polskiej ciężarówek wiozących pomochumanitarną i żywność. Niestety umowa nie działa, w efekcie czego na granicy pojednej i po drugiej stronie stoją kierowcy. Zarówno kierowcy polscy, jak i ukraińscy,na drodze czekają w korkach sięgających 40 kilometrów.