Bonabanco

Witaj w bonabanco

Na tej stronie aktywujesz gwarantowaną zapłatę za zlecenia z Trans.eu oraz wypłacisz środki za wykonany transport przed terminem płatności

Przejdź do

Gwarantowana zapłata bonabancopay

Gdy widzisz na platformie Trans.eu zlecenie z oznaczeniem bbpay, to znaczy, że bonabanco gwarantuje zapłatę za to zlecenie i realizuje płatność od razu po załadunku. 

Dlaczego bonabancopay

Celem wprowadzenia oznaczeń bbpay na platformę Trans.eu
jest pomoc przewoźnikom
w odnajdywaniu ofert frachtów pozbawionych ryzyka niepewnej lub opóźnionej zapłaty.

Takie zlecenia są równie pewne jak te od znanych, stałych zleceniodawców.

Gwarancja zapłaty

bbpay oznacza, że bonabanco
na pewno zapłaci za takie zlecenie.

Dzięki ciągłej weryfikacji ponad 9000 zleceniodawców, jesteśmy w stanie wskazać tych, za których rzetelność ręczymy gwarantując ich zapłatę, bez ponoszenia kosztów gwarancji.

Płatność po rozładunku

bbpay także oznacza,
że bonabanco za takie zlecenie zapłaci zaraz po rozładunku.

Zrealizowane zlecenia bbpay są opłacane przez bonabanco
po rozładunku, zaraz po wystawieniu faktury.

Jak korzystać z bonabancopay

Nawet gdy nie jesteś klientem bonabanco, możesz sfinansować doraźnie fakturę za zlecenie z platformy Trans.eu. Wystarczy, że wypełnisz formularz poniżej a my przygotujemy transakcję do realizacji.

Ile kosztuje bonabancopay

Klienci bonabanco korzystają z bonabancopay bezpłatnie w ramach zawartej umowy. Jeżeli nie jesteś klientem bonabanco, koszty bonabancopay kształtują się następująco: 

2,96% wartości zlecenia

 • 2,96% za 60-dniowy termin płatności
 • 20 000 zł do dyspozycji na bbpay
 • Brak opłat stałych
 • Brak uktytych kosztów

2,46% wartości zlecenia

 • 2,46% za 45-dniowy termin płatności
 • 20 000 zł do dyspozycji na bbpay
 • Brak opłat stałych
 • Brak uktytych kosztów

1,97% wartości zlecenia

 • 1,97% za 30-dniowy termin płatności
 • 20 000 zł do dyspozycji na bbpay
 • Brak opłat stałych
 • Brak uktytych kosztów

Uruchom bezpieczną zapłatę za zlecenie z Trans.eu

Transakcję sfinalizujesz telefonicznie z doradcą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pole akceptacji

Szybka zapłata akonto zlecenia

Po rozładunku otrzymujesz zapłatę akonto zlecenia, a my czekamy na spłatę zobowiązania od spedycji. 97% wniosków o akonto zlecenia jest akceptowanych do wypłaty. Przed podjęciem zlecenia weryfikujesz zleceniodawcę, aby upewnić się, czy wypłata zaliczki akonto jest dla niego dostępna. Akceptujemy zlecenia od największej w kraju liczby spedycji – ponad 9000 zleceniodawców!  

Najważniejsze informacje o zliczce akonto zlecenia

Koszt zaliczki akonto zlecenia

Koszt za 60 dni to 3,94% na który składają się: 

 • koszt środków do dyspozycji co miesiąc – 0,98%
 • koszt odsetek dziennych – 0,033% razy 60 dni, co daje, 1,98%
 • koszt wykorzystania środków – 0,98% gdy opłacasz zobowiązania firmowe

Koszt za 45 dni to 3,44% na który składają się: 

 • koszt środków do dyspozycji co miesiąc – 0,98%
 • koszt odsetek dziennych – 0,033% razy 60 dni, co daje, 1,48%
 • koszt wykorzystania środków – 0,98% gdy opłacasz zobowiązania firmowe

Koszt za 30 dni to 2,95% na który składają się: 

 • koszt środków do dyspozycji co miesiąc – 0,98%
 • koszt odsetek dziennych – 0,033% razy 60 dni, co daje, 0,99%
 • koszt wykorzystania środków – 0,98% gdy opłacasz zobowiązania firmowe
Jak liczone są koszty

To co nas wyróżnia to dostępność co miesiąc ustalonej kwoty środków do dyspozycji. 

Większość naszych konkurentów oferuje limit, który po wykorzystaniu musi zostać spłacony, by uwolnić środki. 

bonabanco gwarantuje dostępność środków w każdym miesiącu, czyli np. 50 tys. zł jest dostępne w każdym miesiącu. 

Koszt oczekiwania na zapłatę od spedycji to 0,033% za każdy dzień. 

Uruchomione środki możesz przeznaczyć na dowolny cel zlecając przelew na swój rachunek bankowy. Ta operacja kosztuje 1,96% od wartości przekazanych środków lub 1,48% z Programem bonabanco.

Jeżeli jednak środki z zaliczki akonto przeznaczysz na opłacenie kosztów firmowych, np. leasingu, ZUS, US a także wynagrodzeń, to taka operacja kosztuje 0,98% przekazanych środków. 

Wiedząc, że opłacasz koszty, wiemy, że jesteś rzetelnym przewoźnikiem, co promujemy niższym kosztem usługi. 

bonabanco oferuje wypłatę gotówki w euro. Jej główne korzyści to: 

1000 euro za 1000 europo przekazaniu do bonabanco faktury w euro, np. na 1 000 euro, na Państwa rachunek w euro trafia całe 1 000 euro. 

Środki udostępniane niezwłocznie – środki w euro są przekazywane na rachunek euro w Państwa banku tego samego dnia, a najpóźniej w następnym dniu roboczym.

100% środków w euro do dyspozycji – koszt wypłat w euro wynosi 0,49%. Suma kosztów za dany miesiąc jest pobierana dopiero w kolejnym miesiącu – oznacza to, że cała kwota zleceń euro trafia na rachunek w euro w Państwa banku 

Warto wiedzieć

Najniższy koszt przy pełnym wykorzystaniu dostępnych środków.

Co miesiąc do dyspozycji pełna kwota środków, bez względu na wykorzystanie w poprzednim miesiącu 

Nie wymagamy zabezpieczenia w postaci weksla

97% zgłoszonych zleceń uzyskuje zgodę na wypłatę akonta. 

Od 20 tys. do 1 mln PLN dostępnych środków.

Możesz zmienić kwotę dostępnych środków zależnie od potrzeb w danym okresie w roku. 

Koszt usługi akonto Safe, będzie procentowo najniższy, jeśli wykorzystasz dostępne środki miesięczne w całości i opłacisz nimi zobowiązania firmy. 

Dla przykładu. Przy kwocie dostępnych środków 50 000 zł, jeśli wykorzystasz:

 • 50 000 zł, to koszt wyniesie 1970 zł, czyli 3,94% 
 • 40 000 zł – 1674 zł (4,19%)
 • 30 000 zł – 1378 zł (4,59%)

Odsetki po ustalonym terminie zapłaty wynoszą 0,060% za dzień opóźnienia. Nie są naliczane z góry za cały miesiąc, co jest częstszą praktyką, a jedynie za dni opóźnienia. Łatwo ich uniknąć korzystając z programu Szach-mat.

Dodatkowo, dla uniknięcia kosztów przeterminowania, monitorujemy spłaty zobowiązań przez zleceniodawców.

Gdy zajdzie taka potrzeba, wyręczamy lub wspieramy przewoźnika w rozmowach ze spedycjami w celu uzyskania zapłaty za zobowiązania.

Jeżeli przewoźnik nie wykorzysta w pełni środków, które ma do dyspozycji, to w kolejnym roku współpracy otrzymuje rekompensatę

Wartość rekomensaty jest odejmowana od kosztu naliczanych odsetek w kolejnym roku wspólpracy.

Dostęp do paliwa w cenie SPOT-20gr

Paliwo w cenie SPOT 
 • Rozpoczynając współpracę z bonabanco, zyskujesz możliwość tankowania diesla na stacjach własnych BP w Polsce, po cenie SPOT.

 • Za każdy zatankowany litr diesla na stacjach własnych BP, otrzymasz co miesiąc, bonus w formie zwrotu środków na kartę paliwową bonabanco BP Routex. 

 • W przypadku, gdy “cena na słupku” na danej stacji, będzie niższa od ceny SPOT, będziesz mógł kupić paliwo po niższej cenie.

Bonus za tankowanie  
 • Jeżeli w ciągu miesiąca zatankujesz na stacjach własnych BP co najmniej:

  • 2000 litrów ON – otrzymasz bonus  10 gr za litr
  • 4000 litrów ON – otrzymasz bonus 15 gr za litr
  • 6000 litrów ON – otrzymasz bonus 20 gr za litr

   

  Bonus będzie wypłacany za każdy zatankowany litr w formie zasilenia karty bonabanco BP Routex, do 15 dnia kolejnego miesiąca.

Dodatkowe korzyści 
 • Karta bonabanco BP Routex nie wymaga wpłaty depozytu przez przewoźnika, bonabanco bierze to na siebie.

 • Nie czekasz 45-60 dni na środki od spedycji, by zasilić kartę. Zasila ją bonabanco zaliczką akonto zlecenia i czeka na zapłatę od spedycji.

 • Nawet gdy przydarzy się Tobie zapłata po terminie za paliwo, bonabanco nie blokuje kart i gwarantuje środki na karcie byś mógł w spokoju zrealizować dostawę.

Lokalizacje stacji z ceną SPOT i bonusem paliwowym

Karta bonabanco BP Routex umożliwia tankowanie z rabatami na ponad 330 stacjach w Polsce. Natomiast tankując za granicą masz pewność, że nie zostaną doliczone żadne prowizje.

Wypłać środki za zrealizowane zlecenie i uzyskaj dostęp do paliwa w cenie SPOT-20gr

Transakcję sfinalizujesz telefonicznie z doradcą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pole akceptacji