Bonabanco

Wsparcie dla spedytorów

Zwiększamy zainteresowanie
Twoimi
frachtami

bonabanco dla spedytorów

Uwiarygadniamy spedycje

Informujemy przewoźników o statusie płatniczym i rzetelności handlowej ponad 9 000 spedycji

Dane na temat spedycji udostępniamy przewoźnikom bonabanco w wyszukiwarce zleceniodawców, którzy dokonują kilkaset tysięcy wyszukiwań tygodniowo.

Oznaczamy rzetelne spedycje na platformie na Trans.eu

Na podstawie analizy historii płatności danego zleceniodawcy dokonujemy własnej oceny rzetelności handlowej. Podmiotom, które dotrzymują ustalonych warunków współpracy z naszymi przewoźnikami, przyznajemy oznaczenie bonabanco. Dodatkowo, dajemy gwarancję zapłaty na transakcje z “Rzetelnymi Spedycjami”. Wszystko po to by umożliwić przewoźnikom korzystającym z giełdy łatwą identyfikację dobrych zleceniodawców. 

Oznaczamy frachty rzetelnych spedycji na platformie Trans.eu

Przyznajemy oznaczenie bonabancopay frachtom od rzetelnych spedycji, by ułatwić przewoźnikom korzystającym z giełdy szybką identyfikację bezpiecznych zleceń.

Wspieramy biznes spedycji

Weryfikujemy przewoźników

Sprawdzamy rzetelność płatniczą i operacyjną przewoźników, zarówno przed nawiązaniem współpracy jak i podczas ich obsługi, kładąc nacisk na weryfikację terminowości i jakości realizowanych dostaw.

Łączymy spedycje z przewoźnikami w
Programie Partnerstwo dla Jakości

Wiedząc o naszych przewoźnikach to co najważniejsze dla spedytorów, jak np. wielkość i typ dostępnej floty, średnie stawki za fracht, kierunki na których jeżdżą przewoźnicy oraz terminowość i jakość realizacji dostaw, jesteśmy w stanie skutecznie pomóc stronom w nawiązaniu współpracy. Dlatego powstał dedykowany program partnerski dla spedytorów, które chcą współpracować z dobrymi i sprawdzonymi przewoźnikami. 

program szach-mat bonabanco dla spedytorów

Bezpłatnie wydłużamy termin płatności do 90 dni

Rzetelne spedycje, w programie Szach-mat, mają dodatkowe 30 dni na płatność. Oznacza to, że gdy spedycja ustala z przewoźnikiem termin płatności np. na 60 dni, otrzymuje od bonabanco dodatkowe 30 dni na zapłatę przewoźnikowi, bez ponoszenia kosztu wydłużonej zapłaty. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zyskują zarówno spedycje jak i przewoźnicy.

Bezpieczne zlecenia od rzetelnych spedycji z Trans.eu

Stale weryfikujemy rzetelność płatniczą zleceniodawców, by ułatwić przewoźnikom wybór ofert równie pewnych jak od stałych kontrahentów. Frachty od rzetelnych spedycji, przewoźnicy znajdą na platformie Trans.eu z oznaczeniem bonabancopay lub bbpay.

Dlaczego bonabancopay

Celem wprowadzenia oznaczeń bbpay na platformę Trans.eu
jest promowanie ofert frachtów pozbawionych ryzyka niepewnej lub opóźnionej zapłaty. Zlecenia od rzetelnych spedycji są traktowane przez przewoźników na równi z tymi od znanych, stałych zleceniodawców.

Gwarancja zapłaty

bbpay oznacza, że bonabanco
na pewno zapłaci za takie zlecenie. Dzięki ciągłej weryfikacji ponad zleceniodawców, jesteśmy w stanie wskazać tych, za których rzetelność ręczymy. Obecnie gwarantujemy zapłatę dla zleceń od 2300 firm.

Płatność po rozładunku

bbpay także oznacza,
że bonabanco za takie zlecenie zapłaci zaraz po rozładunku. Zrealizowane zlecenia bbpay
są opłacane przez bonabanco
po rozładunku, lub najpóźniej
w dniu wystawienia faktury.

Oznaczenie rzetelnych spedycji
i przewoźników
na platformie Trans.eu

Pożyczanie pieniędzy przewoźnikom i pobieranie zapłaty od zleceniodawców umożliwia nam wskazanie tych najbardziej rzetelnych i solidnych. Promujemy ich na platformie Trans.eu oznaczeniem bonabanco, lub bb zachęcając do współpracy z nimi.

Rzetelni zleceniodawcy

Spedycje i załadowcy, dzięki temu, że podlegają ocenie przez bonabanco, niezależną firmę, która świadczy o ich rzetelności, mogą być chętniej wybierani do współpracy przez użytkowników platformy Trans.eu

Rzetelni zleceniodawcy są oznaczani
na platformie Trans.eu logotypem bonabanco 

Program Szach-mat

Wydłużamy termin płatności za zlecenia do 90 dni, i to bez dodatkowych kosztów.

Gdy spedycja ustala z przewoźnikiem termin płatności np. na 60 dni, otrzymuje od bonabanco dodatkowe 30 dni na zapłatę przewoźnikowi, bez ponoszenia kosztu wydłużonej zapłaty. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zyskują zarówno spedycje jak i przewoźnicy.

Dlaczego rzetelne spedycje chcą skorzystać z Programu? Wydłużony termin płatności o 30 dni daje dodatkowy czas przewoźnikowi i zleceniodawcy na załatwienie niezbędnych formlaności, bez wstrzymywania zapłaty dla przewoźnika, oraz bez dodatkowych kosztów dla spedytorów i przewoźników.  

Z Programu mogą korzystać spedycje pozytywnie zweryfikowane pod kątem płatniczym w klastrze #bonabanco, ale wierzymy, że będzie to milowy krok w kierunku zmian płatniczych wśród innych spedycji na rynku.

program szach-mat bonabanco dla spedytorów

Wyszukiwarka rzetelnych
zleceniodawców
w systemie bonabanco

Od początku działalności, bonabanco zbiera informacje o historii płatności spedycji i załadowców za zlecenia realizowane przez przewoźników. Przewoźnicy korzystający z usług bonabanco, mogą sprawdzić w systemie ryzyko współpracy z danym zleceniodawcą. 

Przewoźnik rozważa przyjęcie zlecenia od spedycji?

Podaje NIP lub nazwę i sprawdza
w systemie bonabanco rzetelność zleceniodawcy

Rzetelne spedycje, są uwiarygadniane poprzez udostępnianie przewoźnikom ich oceny przez niezależny podmiot – bonabanco 

Klaster bonabanco

Misja klastra bonabanco to kompleksowa pomoc firmom transportowym w solidnym prowadzeniu firmy i rozwijaniu długotrwałej współpracy z rzetelnymi spedycjami!

Traktujemy spedycje jako partnerów, a nie dłużników

Pod taki typ relacji skonstruowany jest nasz biznes, co nas silnie odróżnia od konkurentów.

Polecamy przewoźników spedycjom z klastra

Łączymy spedycje ze zweryfikowanymi przewoźnikami w ramach Programu Dla Jakości.