Bonabanco

Bezpieczeństwo transportu ADR

Transport ADR odnosi się do przewozów lądowych i dotyczy przewozu ładunków niebezpiecznych. Zorganizowanie takich transportów wymaga wiedzy, a same przewozy ładunków odbywają się ściśle według przepisów i precyzyjnie określonych wymagań. Wymogi odnoszą się do całego procesu, dotyczą więc zarówno środków transportu, kierowców, jak i całego personelu pracującego przy danym transporcie. Jak wyglądają procedury dotyczące przewozów stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska, ludzi i zwierząt?

Transporty towarów niebezpiecznych – sprzęt do przewozu

Towary niebezpieczne są odpowiednio klasyfikowane i to od rodzaju towaru zależy sposób jego transportu. Do każdej grupy towarów niebezpiecznych przypisywane są odpowiednie środki transportu. Najmniej niebezpieczne ładunki mogą być przewożone bez dodatkowego opakowania, a jedynie z podstawowymi zabezpieczeniami. Natomiast produkty najbardziej niebezpieczne muszą być przewożone z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności.

Towary niebezpieczne mogą być pakowane do skrzyń oraz do kontenerów, z odpowiednimi wzmocnieniami, natomiast substancje płynne oraz gazowe zawsze są transportowane w odpowiednio do tego celu przystosowanych cysternach. Cechą wspólną przewozu towarów niebezpiecznych są widoczne z daleka specjalne oznaczenia.

Kierowca transportu ADR – umiejętności, dokumenty i wyposażenie

Firmy, które w swoim zakresie usług mają przewozy towarów niebezpiecznych, mają do dyspozycji nie tylko odpowiednio przygotowane środki transportu, ale również wykwalifikowaną kadrę pracowników. Są to przede wszystkim odpowiednio przeszkoleni kierowcy, ale również pracownicy pomocniczy, od których umiejętności i sprawności także zależy bezpieczeństwo przewożonych ładunków.

W procedurach związanych z przewożeniem ładunków niebezpiecznych uwzględnia się możliwość zaistnienia niebezpiecznych okoliczności. Pracownicy pomocniczy i kierowcy muszą umieć właściwie obchodzić się z ładunkiem oraz prawidłowo i szybko reagować w sytuacjach awaryjnych.

Również dokumentacja przewozowa oraz wyposażenie kierowcy są niezwykle istotne podczas przewozu ADR. Dokumenty są ważne nie tylko dla ewentualnej kontroli, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa w razie wypadku. Zawierają odpowiednią specyfikację, a to pozwala na adekwatną reakcję służb ratowniczych w razie koniecznej akcji przeciwdziałającej rozprzestrzenianiu się niebezpiecznej substancji, czy wyznaczenia obszaru kwarantanny w razie awarii pojazdu lub wypadku.

Bezpieczeństwo transportu ADR

Bezpieczny transport ADR musi uwzględniać wyposażenie ekipy, czyli kierowcy oraz pracownika lub pracowników pomocniczych. Może to się wydawać prozaiczne, ale niezbędna liczba gaśnic, kliny do kół, odpowiednie znaki i kamizelki ostrzegawcze, a także lampy błyskowe w kolorze pomarańczowym i okulary oraz specjalna latarka bez części metalowych na wyposażeniu każdego członka załogi są podstawą i przewoźnik towarów ADR musi o to zadbać.

W kabinie kierowcy musi ponadto znajdować się apteczka pierwszej pomocy, a w niej m.in. płyn do przemywania oczu, a jeżeli rodzaj ładunku tego wymaga, również maska ucieczkowa.

Logistyka przewozu ADR musi być dopracowana w najdrobniejszych szczegółach, nawet wówczas, gdy przewóz danego ładunku jest rutynowy.

Zobacz też

Zobacz też