Bonabanco

Brak plomby – zerwanie plomby transportowej

Bezpieczeństwo ładunku w czasie przewozu ma kluczowe znaczenie zarówno dla interesów zleceniodawcy, jak i firmy transportowej. Przewoźnicy stosują różnego rodzaju środki ochronne, aby jak najlepiej zabezpieczyć transportowany towar. Jednym z popularnych metod dbania o ładunek jest stosowanie plomb transportowych.

Plomba transportowa – co to jest i do czego służy?

Plomba transportowa jest stosowanym w branży TSL mechanizmem, który chroni przewożony towar. Plomba pozwala na zabezpieczenie ładunku przed kradzieżą, ale też przed uszkodzeniem, podmianą czy innego typu manipulacjami. Plomba transportowa może też skutecznie udaremnić dostanie się do ciężarówki niechcianych pasażerów.

Plomba transportowa najczęściej wykonana jest z metalu lub plastiku. Wyróżnia ją indywidualny numer, który zapisuje się w dokumentach przewozowych. Ma formę naklejki lub linki jak trytytka (opaska zaciskowa). Oprócz plomb linkowych i naklejkowych wyróżniamy również plomby transportowe boltowe, stosowane do zabezpieczania kontenerów. Specjalnym rodzajem zabezpieczenia jest tzw. plomba elektroniczna, która umożliwia monitorowanie przewozu w czasie rzeczywistym.

Czy plomby transportowe są obowiązkowe?

Polskie prawo nie nakazuje przewoźnikom stosowania plomb transportowych. Jednak stosowanie tego typu zabezpieczeń jest ważne dla zapewnienia skutecznej ochrony przewożonych towarów. To prosty i tani sposób, by zapewnić ładunkom (a czasem i kierowcy!) bezpieczeństwo.

Procedury związane ze stosowaniem plomb transportowych

Procedury związane ze stosowaniem plomb transportowych również nie są podyktowane przepisami prawnymi. Postępowanie z plombami może się zatem różnić w poszczególnych firmach transportowych. Wspólnym mianownikiem obsługi ładunku zabezpieczonego plombą transportową będzie jednak obowiązek regularnej kontroli plomby przez kierowcę: zarówno stanu plomb, jak i ich numerów.

Kierowca powinien skontrolować plombę przed rozpoczęciem jazdy, oraz regularnie sprawdzać jej stan podczas postojów. Ostateczne sprawdzenie plomb powinno mieć miejsce przed rozładunkiem w miejscu docelowym, a wszelkie nieprawidłowości powinny zostać natychmiast zgłoszone dyspozytorowi czy spedytorowi.

Zerwanie plomby – kto jest do tego upoważniony?

Do zerwania plomby celnej i uzyskania dostępu do ładunku mają prawo funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Jednak po skontrolowaniu zawartości naczepy urzędnik zobowiązany jest do nałożenia nowej plomby. Zdarzenie to odnotowuje się, a w dokumentacji przewozowej umieszcza się numer nowej plomby. Niezwykle ważne jest, aby kierowca dopilnował tej czynności – w przypadku braku stosownego zapisu w dokumentach może on ponieść konsekwencje naruszenia plomby i zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie ładunku.

Podsumowując: plomby działają w prosty sposób i są tanie. Aby były skuteczne, niezwykle ważne jest również zachowanie przez kierowcę czujności na każdym etapie transportu.

Zobacz też

Zobacz też