Bonabanco

Czy jakość paliwa wpływa na eksploatację pojazdu?

Dyspozycja każdego pojazdu zależy od szeregu czynników. Aby zagwarantować sprawną i bezpieczną eksploatację, warto pamiętać o regularnych przeglądach technicznych, poszerzaniu umiejętności w zakresie optymalnego stylu jazdy, a także dostosowywaniu przewożonego towaru do specyfikacji i możliwości danego środka transportu. Jednak, istnieje jeszcze jeden element, który ma bezpośredni wpływ na stan sprzętu. W dzisiejszej publikacji wyjaśniamy, w jaki sposób jakość paliwa może przełożyć się na komfort, a także rentowność realizowanych zleceń przewozowych!

Jakość w płynie

Aby przedstawić pełną skalę omawianego dzisiaj tematu, warto rozpocząć od scharakteryzowania specyfiki zawodu przewoźnika drogowego. To właśnie ogromna liczba pokonywanych kilometrów w perspektywie roku powoduje, że wybór odpowiedniego paliwa jest niezwykle ważnym punktem pielęgnacji pojazdu.

Paliwo bowiem jest istnym napędem motoru. W sytuacji, gdy pojazd pokonuje nawet setki tysięcy kilometrów rocznie, łatwo wyobrazić sobie skutki funkcjonowania silnika w tak niekorzystnych, a wręcz zgubnych warunkach. Jakie są rzeczywiste objawy zatankowania paliwa o nieodpowiednich parametrach?

Nieuczciwe praktyki

Benzyna boryka się przede wszystkim z problemem obniżonej oktanowości.

Płynność finansowa

Tego typu niesprawdzone substancje wykazują się miernym składem chemicznym, niezależnie od rodzaju paliwa. W przypadku oleju napędowego szczególną kategorią zagrożenia jest wysoki poziom ciężkości składu frakcyjnego. To może spowodować ociężałość oraz zapychanie silnika, a w konsekwencji- konsekwentne uszkodzenia kolejnych podzespołów.

Benzyna boryka się przede wszystkim z problemem obniżonej oktanowości. Niska jakość paliwa ingeruje w stan samego pojazdu, ale również zdrowie lub życie użytkowników- jest to szczególnie autentyczne zagrożenie dla kierowców korzystających z zasilania LPG. Niewłaściwa jakość w tym zakresie znacząco pogłębia zużycie poszczególnych segmentów, na przykład reduktorów, a to może spowodować między innymi rozszczelnienie butli!

Bez względu na formę napędu, eksploatacja pojazdu czerpiącego z paliw o niskiej jakości powoduje bardzo poważne konsekwencje techniczne dla środka transportu. Jakie?

ABC szkody

Tego typu nieuczciwe praktyki generują problemy w czterech najważniejszych aspektach funkcjonowania pojazdu. Każdy z wymienionych sektorów utrudnia transport drogowy, zmniejsza bezpieczeństwo ruchu, efektywność przerobową i jednoznacznie obniża zysk.

Pierwszy punkt nawiązuje do samego silnika oraz wydajności pracy. Paliwo o kiepskiej jakości powoduje powstawanie zanieczyszczeń, które szybko osadzają się na poszczególnych ogniwach mechanizmu- na przykład wtryskiwaczach.

Obniżenie poziomu pracy jednego segmentu automatycznie prowadzi do istotnej reakcji łańcuchowej, która skutecznie uniemożliwia rozpylanie i spalanie paliwa. To właśnie nierówna praca silnika jest bardzo częstym objawem, który pojawia się po wizycie na niesprawdzonej stacji paliw.

Kolejny fragment dotyczy płaszczyzny, która jest szczególnie istotna w kontekście zawodu przewoźnika drogowego. Wspomniana już nieprawidłowa praca silnika przekłada się również na zwiększone spalanie, ale to nie koniec zagrożeń.

Nieodpowiedni skład substancji może bowiem wykazywać mniejszą wartość opałową uzupełnionego paliwa, co oznacza potrzebę użycia większych ilości do uzyskania tego samego efektu. Dodatkowo, paliwa pochodzące z nieznanych źródeł mogą zawierać podejrzane elementy, które pogłębiają dalszy proces korozji części pojazdu.

To właśnie wspomniane już dodatki o podejrzanym pochodzeniu są jednocześnie źródłem trzeciego zagrożenia, czyli urazów mechanicznych. Do tej kategorii zaliczyć można wszelkiego rodzaju rdzę, piasek, a nawet wodę, które powodują szybkie niszczenie wrażliwych układów lub pojedynczych ogniw całego systemu. Długotrwała eksploatacja zakończy się zatem awarią, a nawet koniecznością bardzo kosztownych napraw.

Ostatni zakres ingeruje w środowisko naturalne. Obecnie obserwuje się silny trend ograniczający negatywny wpływ branży transportowej na stan naturalny przyrody. Użycie paliw o niskiej jakości w dużym stopniu utrudnia takie działania, zwiększając emisję szkodliwych substancji wprost do atmosfery!

Sposoby na kiepskie paliwo

Przeciwdziałanie tak groźnym niespodziankom w branży transportowej bazuje na kilku podstawowych etapach. Przede wszystkim, warto korzystać z usług sprawdzonych i dobrze ocenianych punktów dystrybucji – niektóre aplikacje określają, które lokalizacje korzystnie przeszły audyty w tym zakresie!

Dobrym nawykiem jest również przegląd dostępnego wykazu placówek, które budziły wątpliwości organów kontrolnych. W tym miejscu warto bowiem podkreślić, że to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest podmiotem odpowiedzialnym za monitoring właściwej jakości paliwa.

Instytucja prowadzi również specjalne raporty, które podsumowują wyniki realizowanych kontroli. Jakie są rezultaty?

W ostatnim dokumencie opracowanym na potrzeby Rady Ministrów czytamy, że wszelkie nieprawidłowości koncentrują się w określonym sektorze działań. Jedna z tendencji wykazuje olej napędowy, jako ten element napędu najczęściej poddawany nieuczciwym praktykom. Zatem, jak postępować w sytuacji, gdy dostrzegliśmy niepokojące objawy pracy silnika, ale trefne paliwo już znajduje się w naszym baku?

Wówczas możemy podjąć próbę zniwelowania płynu za pomocą przetestowanej i pewnej mieszanki, która przyhamuje aktywność chemiczną niepożądanej cieczy. Jednak, taka strategia sprawdzi się wyłącznie, gdy ilość uzupełnionego paliwa nie jest duża.

W innym scenariuszu warto całkowicie zatrzymać pojazd, aby nie doszło do dalszej pracy silnika i poważnych uszkodzeń wewnątrz mechanizmu. Pojazd powinien zostać przekazany specjaliście, który skutecznie opróżni szkodliwą mieszankę.

Dochodzenie praw

Roszczenia z tego tytułu wymagają złożenia oficjalnej reklamacji, która może obejmować kwotę zapłaconą za samo paliwo, ale także wszystkie koszty związane z usunięciem usterki. Warto pamiętać, aby tego typu działanie zostało poparte zawiadomieniem do Państwowej Inspekcji Handlowej, a także wspomnianego już Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów.

Zaangażowanie państwowych instytucji oraz ich wnioski z przeprowadzonych interwencji mogą być doskonałą formą dowodu w przypadku ewentualnego procesu sądowego. Z tego powodu, nasza obecność i skorzystanie z usług danej stacji powinny zostać odpowiednio uwiecznione!

Zobacz też

Zobacz też