Bonabanco

Klaster bonabanco

To, co sprawia, że klaster jest tworem wyjątkowym i czymś, co odróżnia go od organizacji, jest to, że cechuje go wysoka innowacyjność i konkurencyjność. Takie własności klastra wynikają z kilku atrybutów: akumulacji wiedzy związanej ze specjalizacją, jednolitego branżowo charakteru oraz kooperacyjnych i konkurencyjnych powiązań między firmami oraz organizacjami otoczenia.

Czym jest klaster?

Różne ujmowanie przez teoretyków sprawia, że klaster definiowany jest jako grupa niezależnych przedsiębiorstw pochodzących z tej samej lub pokrewnej branży, z tego samego lub pokrewnego sektora. Podczas gdy jedne definicje kładą nacisk na pochodzenie podmiotów z danego regionu, inne akcentują sieć zależności między członkami grona. Mówi się zarówno o współpracy, jak i konkurowaniu. Jedni włączają w niego wyłącznie firmy, inni widzą klaster jako sieć zależności między przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami.

Klaster transportowy

Klastry transportowe to grupy firm współpracujących ze sobą w celu optymalizacji dostaw towarów i usług transportowych. Dzisiaj klaster jest ważnym elementem udanej relacji spedytor-przewoźnik. Tworząc klaster, partnerzy mają możliwość rozwijania i utrzymywania długofalowych, wzajemnie korzystnych relacji. bonabanco jest jednym z liderów w tej dziedzinie, oferującym innowacyjne rozwiązania dla sektora transportowego.

Dzięki współpracy z wieloma  przewoźnikami i dostawcami usług logistycznych, jako bonabanco jesteśmy w stanie zapewnić swoim Klientom najlepsze możliwe warunki towarzyszące dostawom. Oferujemy również szereg narzędzi i usług, takich jak wypłacanie pensji kierowcom czy korzystanie z kart paliwowych, co pozwala na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Klaster umożliwia spedytorowi tworzenie sieci przewoźników, jednocześnie oferując przewoźnikowi dostęp do większej liczby kontrahentów i możliwości rozwoju.

Klaster logistyczno-transportowy

Klaster transportowy bonabanco

Inwestując w dobre relacje z przewoźnikami (poprzez działania związane z budowaniem klastra), spedytor korzysta na zwiększonej wydajności w całym łańcuchu dostaw. Czas poświęcony na utrzymanie tych relacji zwróci się w postaci poprawy poziomu obsługi klienta, a także oszczędności kosztów dzięki zmniejszeniu kosztów ogólnych i poprawie rentowności. A spedycje mają pewność, że zleceniobiorcy z klastra to uczciwie i rzetelnie realizujący zlecenia przewoźnicy. Każda firma z klastra uczciwie traktuje swoich partnerów biznesowych.

Przynależność do klastra to nie tylko szansa na nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami. Ostatecznie, gdy spedytorzy i przewoźnicy łączą się w działaniach związanych z budowaniem klastra, tworzą partnerstwa zbudowane na wzajemnym szacunku i zrozumieniu – co prowadzi do lepszych wyników biznesowych każdego uczestnika klastra transportowego.

Klaster #bonabanco pomaga małym i średnim przedsiębiorcom z branży TSL w bezpiecznym i komfortowym prowadzeniu biznesu. A liczba firm należących do klastra rośnie każdego miesiąca. Klaster #bonabanco to wyjątkowa społeczność przewoźników i spedytorów, którzy współpracę opierają na pewności. To gwarancja bezpieczeństwa.

Przynależność do klastra bonabanco – wyjątkowe korzyści dla Twojej firmy

Przewoźnicy mogą korzystać z taniego finansowania, kart paliwowych na preferencyjnych warunkach czy zapłaty w 24 h po rozładunku. bonabanco zapewnia w klastrze dostęp do sprawdzonych zleceniodawców – outsourcingi i kojarzenie przewoźników ze spedycjami. Umożliwiamy weryfikację zleceniodawców przed podjęciem zlecenia oraz udostępniamy specjalne oznaczenie bonabanco na platformie Trans.eu.

bonabanco zapewnia szybką płatność za zabezpieczenia wystawione na zleceniodawców z klastra. Korzyści finansowe związane z uczestnictwem w klastrze bonabanco:

Dla jakich przedsiębiorców tworzona jest oferta bonabanco?

  • Dla firm transportowych, które potrzebują pomocy w utrzymaniu płynności finansowej;
  • Dla firm, które potrzebują wydłużenia terminu płatności za paliwo;
  • Dla firm, które mają problem z samodzielnym uzyskaniem karty paliwowej;
  • Dla firm, które mają długie terminy płatności.

Skontaktuj się z nami już dziś i dołącz do wyjątkowego grona Klaster bonabanco!

Zobacz też

Zobacz też