Bonabanco

Mocowanie ładunków, czyli praktyczne porady dla busiarzy

Transport drogowy to proces składający się z wielu złożonych czynności oraz procedur. Wyłącznie pełna współpraca wszystkich elementów danego łańcucha dostaw sprawi, że towar zostanie dostarczony w sposób sprawny i pewny. W dzisiejszym artykule przedstawimy szereg przydatnych wskazówek, które pomogą wszystkim busiarzom w skutecznym zabezpieczeniu przewożonych towarów, niezależnie od specyfiki ładunku!

Niewidzialne siły

To właśnie bezwzględne prawa fizyki sprawiają, że transportowany ładunek może stać się powodem wielu poważnych problemów, a nawet zagrożeniem dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Dlaczego?

W praktyce oznacza to, że ruch pojazdu wraz z przewożonym frachtem poddawany jest wpływom sił bezwładności w stosunku do osi podłużnej oraz osi poprzecznej. W konsekwencji, tego typu siły odczuwane są podczas hamowania oraz przyspieszania.

Dodatkowo, czynności związane ze zmianą kierunku jazdy powodują doświadczanie sił odśrodkowych, a to ma bezpośrednie przełożenie na pozycję danego towaru. Łagodny styl jazdy skutecznie niweluje opisywane siły, które działają na transportowany fracht.

Jednak, dynamika zawodu oraz niespodziewane sytuacje powodują, że siły przekraczają współczynnik tarcia jednostki ładunkowej, powodując jej przemieszczanie. W tym celu stosuje się sprawdzone metody oraz narzędzia zabezpieczające ładunek, znajdujący się na przestrzeni ładunkowej busów.

Co dalej? To zależy już od samego rodzaju leasingu, na który zdecydował się właściciel firmy przewozowej.

Pierwsza kategoria dedykowana jest w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom o ograniczonych możliwościach kapitałowych. Leasing operacyjny, gdyż o nim mowa, zatrzymuje obiekt u leasingodawcy, a zakończenie umowy pozwala na jego wykupienie. Inny mechanizm rozliczenia następuje w przypadku leasingu finansowego.

Wówczas to sam leasingobiorca odnotowuje narzędzie transportu, jako środek trwały. Co to oznacza w praktyce?

Druga opcja charakteryzuje się zwiększonymi kosztami początkowymi oraz dłuższym okresem funkcjonowania takiej umowy. Jednak finalizacja porozumienia sprawia, że to leasingobiorca jest nowym właścicielem pojazdu. Zatem, jak wybrać rozwiązanie, które sprawdzi się w przypadku naszej firmy transportowej?

Wówczas zaleca się analizę charakteru i strategii działania, a także specyfiki prowadzonego biznesu. Należy także uwzględnić kwotę samej usługi, opłaty wstępne, wymagania i rozliczenia związane z wykupem, kwestiami ubezpieczenia oraz innymi opłatami dodatkowymi.

Klucz do sukcesu

Dbałość w kwestii odpowiedniego mocowania ładunku.

 • Bezpieczeństwo drogowe– jest to pierwszy i podstawowy element, który gwarantują właściwe techniki zabezpieczające towary. Wspomniane wcześniej siły mogą bowiem spowodować ruch przesyłki, a w rezultacie jej wypadnięcie z przestrzeni ładunkowej busa lub destabilizację całego pojazdu. Instrumenty ochronne utrzymują dany towar w miejscu, minimalizując ryzyko incydentów drogowych, uszkodzeń, a w końcu- zagrożenia zdrowia i życia kierowcy oraz pozostałych użytkowników drogi.
 • Ochrona mienia– kolejna kwestia dotyczy wszelkiego rodzaju uszkodzeń lub utraty ładunku. Czynniki związane z procesem transportowym mogą doprowadzić do awarii, a w ostateczności do obniżenia wartości frachtu. Zabezpieczenie ładunku optymalizuje warunki przewozu i minimalizuje ryzyko występowania negatywnych incydentów.
 • Powyższy punkt jest ściśle związany z reputacją przedsiębiorstwa transportowego. Troska o doskonałe zabezpieczenia powierzonych produktów przekłada się na zaufanie klientów, czyli kolejne zlecenia i kontynuowanie rentownej współpracy. Brak takiej świadomości oraz wypracowanych standardów bezpieczeństwa szybko doprowadzi do kosztownych błędów oraz pogorszenia opinii firmy. 
 • Optymalizacja– dodatkowo, efektywne zabezpieczenie to jednocześnie ogromna przewaga konkurencyjna i potencjał do budowania silnej pozycji rynkowej. Towar objęty asekuracją pozwala na łatwiejsze i sprawniejsze czynności manipulacyjne oraz bezproblemową obsługę poszczególnych etapów harmonogramu pracy.
 • Finalny aspekt nawiązuje wprost do kwestii prawnych oraz wszelkich regulacji, które obowiązują w danym kraju. Wiele państw posiada specyficzny zakres unormowań, które powinny zostać spełnione w celu uniknięcia dotkliwych kar finansowych oraz poważnych skutków prawnych.

Źródła informacji dla kierowców

Skuteczne mocowanie ładunków jest niezwykle istotne na wielu płaszczyznach branży transportowej. Zachowania w tym zakresie mogą spowodować szereg pozytywnych lub negatywnych następstw. Aby ułatwić wdrażanie niezbędnych technik i metod, opracowano szereg instrukcji. Zatem, z  jakimi dokumentami warto się zapoznać?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku to polska odpowiedź na zapotrzebowanie edukacyjne w tym zakresie. Szereg wskazówek informuje przewoźników drogowych o dobrych praktykach rozmieszczania ładunku, utrzymania stabilności, a także systematyczności kontrolowania takich aspektów.

Kolejną regulacją o europejskim charakterze jest  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE. Jednak, w tym miejscu należy przytoczyć jeszcze dwa opracowania o uzupełniającym charakterze.

Pierwszym z nich jest specjalny zbiór wytycznych, opracowany przez Komisję Europejską, czyli „Wytyczne odnośnie europejskiej dobrej praktyki w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym”. Druga pozycja to dzieło IRU- Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego, która udostępniła „Międzynarodowe wytyczne odnośnie bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym”. Oba raporty zawierają zbiór sprawdzonych i praktycznych porad, regulujących kwestie mocowania ładunków. Jakie kwestie zasługują na szczególne podkreślenie?

Zasady i metody mocowania ładunków

Zanim omówimy najpopularniejsze i najważniejsze instrumenty, które umożliwiają efektywne unieruchomienie frachtu, warto przedstawić szereg uniwersalnych porad oraz strategii. W tym celu warto skorzystać z podsumowania wspomnianego już opracowania Komisji Europejskiej, która sprawdzi się w przypadku zleceń realizowanych pojazdami ciężarowymi, ale także busami.

Na wstępie należy bowiem skontrolować stan technicznych samych urządzeń zabezpieczających oraz ustalić najlepszą strategię mocowania w odniesieniu do specyfiki samego frachtu. Cały proces powinien przebiegać w zgodzie z zaleceniami producentów narzędzi asekurujących oraz środka transportu.

Towar umieszczony na powierzchni przestrzeni ładunkowej powinien uwzględniać odpowiednie rozmieszczenie ciężaru, a także dbając o umieszczenie środka ciężkości towaru blisko osi wzdłużnej oraz poziomu podłogi powierzchni ładunkowej. 

Doskonałą praktyką jest także szlifowanie umiejętności płynnej jazdy oraz użytkowania dodatkowego wyposażenia, o którym powiemy więcej w dalszej części materiału. Oto najważniejsze metody zabezpieczenia towarów:

 • Blokowanie– w tym wypadku wykorzystuje się stałe elementy danej przestrzeni ładunkowej, w tym ściany przednie i boczne lub burty. Co ważne, mechanizm działania bazuje tutaj na sztywnym charakterze całego układu. Aby osiągnąć zamierzony efekt bardzo często wykorzystuje się dodatkowe elementy sztaureskie, wypełniające przestrzeń. Do przykładów takich akcesoriów zalicza się palety, ale także specjalne poduszki powietrzne.
 • Kliny– zapobiegają niekontrolowanemu ruchowi elementów cylindrycznych. Warto podkreślić, że wysokość tego elementu powinna być ujęta w zakresie jednej trzeciej promienia przewożonego ładunku o charakterze cylindrycznym.
 • Odciągi– czyli elementy unieruchamiające towar za pomocą wytrzymałych taśm, łańcuchów oraz lin stalowych. Należy pamiętać, że ta forma zabezpieczenia powinna obejmować wyłącznie dwa punkty- ładunek oraz punkty mocowań. To właśnie 
 • Dociskanie ładunku– najczęściej stosowana technika wśród operatorów sektora transportowego. Wówczas mamy do czynienia z dociśnięciem danego towaru do powierzchni platformy. Zaleca się, aby kąt pomiędzy elementem zabezpieczającym oraz podłogą zawierał wartość 90 stopni, gdyż wówczas następuje największy docisk. Wyniki poniżej 30 stopni wymagają zastosowania innego rodzaju zabezpieczenie ze względu na nikłą skuteczność działania.

Sprzęt i dodatki

To właśnie pasy mocujące zasługują na specjalne wyróżnienie w kategorii osprzętu mocującego, gdyż stanowią podstawowe wyposażenie busiarzy w kontekście odpowiedniego zabezpieczenia towarów. Także ten aspekt transportu powinien być regularnie poddawany kontrolom technicznym, a wszelkiego rodzaju uszkodzenia oraz zanieczyszczenia wymagają podejmowania konkretnych działań naprawczych lub wymiennych. 

Użytkowany pas powinien charakteryzować się czytelną etykietą, wskazującą na zgodność produkcji z obowiązującą normą EN 121952. Co więcej, etykieta to także wskazówka w zakresie odporności na zagrożenia chemiczne. Kolor zielony to materiał odporny na aktywność zasad (poliamid), niebieski wykazuje ochronę wobec kwasów organicznych (poliester), a brąz to ochrona wobec dwóch wspomnianych właściwości, ale brak ochrony na różne rozpuszczalniki organiczne (polipropylen).

Do innych elementów wyposażenia busiarzy, które umożliwiają bezpieczny transport ładunków zalicza się:

 • Maty antypoślizgowe– materiał, który zwiększa tarcie pomiędzy podłogą platformy i ładunkiem, a także pomiędzy poszczególnymi warstwami towarów. Jest to doskonałe wsparcie dla zainstalowanych odciągów, ale sam rodzaj zastosowanej maty powinien być dostosowany do gabarytów frachtu, warunków środowiska, a także odporności chemicznej. Grubość może osiągać wartość nawet 10 milimetrów, ale warto zwracać uwagę na ślady „zmydlenia” materiału, co stanowczo obniża funkcjonalność dodatku.
 • Kątowniki– to forma zabezpieczenia, która działa podwójnie. Asekuracja zabezpiecza sam towar przed uszkodzeniem, ale zapobiega także przetarciu zastosowanych taśm transportowych. 
 • Siatki zabezpieczające– doskonałe rozwiązanie dla wszystkich użytkowników busów. Tego typu narzędzie zabezpiecza luźne elementy ładunku znajdującego się na jednostce ładunkowej. Produkty dostępne są w formie tworzyw lub wytrzymałych linek stalowych i oferowane są w różnych rozmiarach, co pozwala na dopasowanie zabezpieczenia do standardowego charakteru realizowanych transportów. Bardzo często stanowi akcent wspierający działanie tradycyjnych pasów transportowych. 
 • Drążki rozporowe– specjalne urządzenia zaprojektowane w celu intuicyjnego zablokowania transportowanych towarów. Mechanizm działania bazuje na prostej konstrukcji wytrzymałego profilu oraz możliwości regulacji, co przekłada się na szybkość instalacji w przypadku potrzeby. Wielu producentów oferuje możliwość docięcia długości do indywidualnych preferencji przewoźnika. Tak zwane tyczki znajdują zastosowanie w przypadku pojazdów ciężarowych, ale również podczas tras realizowanych busami.

Zobacz też

Zobacz też