Bonabanco

Przewoźnik – jaka jest jego rola w transporcie?

Rola przewoźników drogowych w gospodarce jest bardzo ważna. Odpowiadają oni za przewóz towarów i osób na krótkich i długich dystansach. Funkcja ta pozwala im łączyć kilka ogniw gospodarki, które wzajemnie się uzupełniają. W ramach łańcucha dostaw każdy przewoźnik odbiera ładunek od nadawcy i dostarcza go pod wskazany adres.

Kim jest przewoźnik drogowy?

Przewoźnik drogowy to firma, która zajmuje się transportem drogowym towarów. Może mieć formę firmy lub osoby fizycznej i można go znaleźć zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Towary mogą być przewożone na zlecenie, za wynagrodzeniem lub charytatywnie.

Historia przewoźników drogowych

Historia przewoźników drogowych sięga wieków. Uważa się, że starożytni Egipcjanie byli jednymi z pierwszych, którzy używali wozów ciągniętych przez osły do transportu towarów. W średniowiecznej Europie kupcy przemierzali drogi ze swoimi towarami, używając koni jucznych do ich przewożenia.

Nowoczesna era transportu drogowego rozpoczęła się na początku XIX wieku wraz z rozwojem silnika parowego. Pozwoliło to na budowę większych i potężniejszych pojazdów, co doprowadziło do wzrostu handlu. Pierwsze autostrady zostały zbudowane na początku XX wieku, a do lat 50-tych XX wieku istniała sieć autostrad w całej Europie.

Obecnie transport drogowy jest istotną częścią gospodarki światowej. Stanowi on ponad 90% wszystkich towarów przewożonych na świecie.

Jak zostać przewoźnikiem w transporcie drogowym?

Jako właściciel firmy, jeśli zamierzasz wejść do branży transportowej, ważne jest, aby zrozumieć przepisy i wymagania, które się z nią wiążą. W szczególności, jeśli chcesz świadczyć usługi transportowe na terenie Polski, musisz znać przepisy ustawy o transporcie z 1984 roku. Ustawa ta określa wymagania dotyczące uzyskania licencji przewoźnika od władz lokalnych.

Ponadto należy również zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz CEiDG. Krajowy Rejestr Sądowy to publiczna baza danych spółek i ich dyrektorów, natomiast CEiDG to Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej. Oba te rejestry prowadzone są przez Ministerstwo Gospodarki.

Jeśli chcesz świadczyć usługi w zakresie transportu międzynarodowego, to musisz wystąpić o licencję wspólnotową do Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego. Jest to agencja w ramach Ministerstwa Infrastruktury, która jest odpowiedzialna za regulację sektora transportowego.

Zobacz też

Zobacz też