fbpx
 • Klaster #bonabanco
 • Finansowanie paliwa

 • Finansowanie zobowiązań

  Finansowanie zobowiązań

  Finansowanie zobowiązań

  Skorzystaj z pomocy w terminowym opłacaniu faktur i innych wydatków

 • Więcej możliwości

  więcej możliwości z bonabanco

  Więcej możliwości

  Skorzystaj z dodatkowych usług wspierających działanie Twojej firmy każdego dnia

 • Opinie bonabanco
 • Kontakt
 • Newsroom
 • Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym, czyli o czym warto pamiętać

  Braki kadrowe niekiedy rekompensowane są za pomocą pracowników spoza Unii Europejskiej, co narzuca konieczność uzyskania specjalnego dokumentu - świadectwa kierowcy. W bieżącej publikacji rozwiewamy wątpliwości dotyczące uzyskania świadectwa, a przede wszystkim- skutecznego zakomunikowania o jego wygaśnięciu!

  Świadectwo kierowcy, czyli co to właściwie jest?

  Cały sektor TSL, szczególnie w ujęciu międzynarodowym, podlega dokładnemu uregulowaniu. Przepisy przewidują także sytuację realizowania przewozu przez osobę, która nie jest obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej. Wówczas, świadectwo kierowcy jest potwierdzeniem, że dany kierowca spełnia wszelkie wymogi dotyczące przewozów drogowych na obszarze krajów wspólnotowych, a jego zatrudnienie jest w pełni legalne.

  Co niezwykle ważne, złożenie wniosku o wydanie świadectwa kierowcy nie zwalnia przewoźnika z obowiązku weryfikacji niezbędnych uprawnień. Zgodnie z artykułem 39a. ustawy o transporcie drogowym, to właściciel firmy transportowej powinien dokonać potwierdzenia zgodności posiadanych kwalifikacji (dotyczy kategorii C, C+E oraz D).

  Jak uzyskać świadectwo kierowcy?

  W tym miejscu warto podkreślić konieczność wyrobienia dokumentu przed realizacją przewozu międzynarodowego przez konkretnego pracownika. Co więcej, moment złożenia wniosku o świadectwo kierowcy musi zostać podparty innymi dokumentami- świadectwem kwalifikacji zawodowych, orzeczeniem psychologicznym, a także lekarskim. Zatem, jakie kroki należy podjąć?

  Organem wydającym świadectwo kierowcy jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego, a cała procedura może zostać rozpoczęta za pomocą formy elektronicznej, tradycyjnego listu lub osobistej wizyty w urzędzie zlokalizowanym pod adresem Al. Jerozolimskie 94 w Warszawie.

  Ubieganie się o dokument wymaga zebrania kompletu potrzebnych dokumentów. Poza docelowym wnioskiem SK1 konieczne jest przedstawienie:

  •  kopii licencji wspólnotowej;
  • zaświadczenia o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez niego wymagań;
  • dowodu legalnego zatrudnienia;
  • kopii dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy;
  • kopii paszportu oraz prawa jazdy;
  • dowodu uiszczenia opłaty.

  Jaka powinna być wysokość składki? To zależy od terminu ważności świadectwa, o który ubiega się przewoźnik. Cena waha się od 10 zł dla okresu 1 roku, do 40 złotych przy świadectwie kierowcy aktywnym przez 5 lat.

  Całkowite koszty wnioskowania o świadectwo kierowcy są stosunkowo niewielkie w porównaniu do potencjalnych kar. Realizacja międzynarodowego transportu drogowego rzeczy bez aktualnego świadectwa kierowcy może skutkować mandatem sięgającym nawet 5000 złotych dla właściciela firmy, a także wszczęciem innych postępowań oraz przykrymi doświadczeniami samego kierowcy.

  Aby temu zapobiec, należy pamiętać o przekazaniu kierowcy oryginału świadectwa. Pracownik ma obowiązek przedstawienia dokumentu na żądanie każdego reprezentanta służb kontrolnych. Co istotne, powierzenie oryginału osobie kierującej nie oznacza, że to ona staje się właścicielem świadectwa kierowcy. Potwierdzenie ma wówczas charakter demonstracyjny, a każdorazowa zmiana pracodawcy oznacza konieczność wyrobienia nowego zaświadczenia!

  Sama procedura uzyskania świadectwa kierowcy trwa miesiąc (dwa w wyjątkowych sytuacjach). Jednak, złożenie kompletnej dokumentacji może znacząco przyspieszyć wskazany termin.

  Wygaśnięcie świadectwa kierowcy - co należy zrobić?

  Jak dowiedzieliśmy się wcześniej, świadectwo kierowcy wydawane jest na konkretny okres. W sytuacji, gdy czas funkcjonowania dokumentu dobiega końca, możliwe jest jego przedłużenie. Maksymalny okres aktywności wznowionego świadectwa to 5 lat.

  Jednak niewielu przewoźników wie, że ukończony tok aktywności zaświadczenia to tylko jedna z kilku sytuacji oznaczających nieważność dokumentu. Brak świadomości w tym obszarze prowadzi do wielu nieporozumień oraz kosztownych pomyłek. Jakie okoliczności anulują moc prawną zaświadczenia?

  Świadectwo kierowcy traci ważność, gdy:

  • następuje zrzeczenie się świadectwa;
  • mamy do czynienia ze śmiercią posiadacza świadectwa (zarówno przedsiębiorcy, jak i zatrudnionego kierowcy);
  •  w sytuacji likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorcy, któremu udzielono świadectwa;
  • zakończył się okres współpracy z zatrudnionym kierowcą;
  • zakończyła się ważność zezwolenia na pracę i nie wykazano jego kontynuacji;
  • badania lekarskie i psychologiczne nie są aktualne;
  • dokonano wyrejestrowania z ZUS.

  Warto pamiętać, że wystąpienie któregokolwiek z wyżej opisanych punktów, przydziela przewoźnikowi konkretne obowiązki. Nieważność świadectwa kierowcy musi zostać odpowiednio zakomunikowana do organu wydającego, czyli Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Jak tego dokonać?

  Świadectwo kierowcy powinno zostać odesłane do siedziby GITD. W praktyce oznacza to odesłanie blankietu A oraz B do pod odpowiedni adres. Nie jest to jednak budynek główny instytucji, ale lokalizacja jednego z oddziałów. Niedawna zmiana adresu doręczeń mogła spowodować wiele komplikacji, nawet w przypadku właścicieli firm, którzy doskonale wiedzieli o konieczności takich działań! W rezultacie prawidłowy adres zwrotu świadectw kierowcy to: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko.

  Zespół bonabanco przygotował specjalne druki, które ułatwiają przeprowadzenie formalności i pomagają uniknąć frustrujących kłopotów. Zapraszamy do kontaktu, również w przypadku wszelkich wątpliwości, zapytań oraz problemów związanych ze zwrotem Twojego świadectwa kierowcy. Poniżej udostępniamy dwa dokumenty- oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych oraz oświadczenie o bazie eksploatacyjnej, które można pobrać.

  Czy ten artykuł jest dla Ciebie interesujący?

  Dziękujemy za opinię!

  Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki internetowej. O szczegółach dowiesz się tutaj.