Bonabanco

Poznaj akonto bonabanco

Dla korzystających regularnie i za jak najniższą cenę   

Dla posiadających stałych kontrahentów i stałe zlecenia

Zamiast faktoringu, pożyczek lub skonta, ale taniej

Jak możemy pomóc?


Wspieramy płynność finansową wysoką wartością środków do dyspozycji przewoźnika. Gwarantujemy terminową spłatę kart paliwowych. Łączymy przewoźników z rzetelnymi spedycjami.

Płynność finansowa

Płynność paliwowa 

Relacje ze spedycjami 

 • Przyspieszamy zapłatę za zlecenia: wypłacamy środki po rozładunku –  jeszcze przed wystawieniem faktury za zlecenie 
 • Pula miesięcznych środków o wartości nawet 250 tys. złotych do wykorzystania na wcześniejszą zapłatę po rozładunku
 • Gwarantujemy stały dostęp do paliwa przez karty paliwowe bonabanco
 • Wpłacamy terminowo środki na karty paliwowe za przewoźnika, chroniąc go przed blokadami
 • Rekomendujemy przewoźników do współpracy z partnerskimi spedycjami w ramach giełd prywatnych
 • Przewoźnicy bezpośrednio ze spedycjami ustalają trasy, stawki, kalendarz przewozów
 • Gwarantujemy zapłatę za zlecenia od rekomendowanych spedycji
 • Wskazujemy na Trans.eu pewne zlecenia oznaczając je jako bbpay

Przyspieszamy zapłatę za zlecenia. Pomagamy przy zakupie paliwa. Dajemy dostęp do dobrych zleceń transportowych

Pomoc finansowa

Wsparcie paliwowe

Dostęp do dobrych zleceń

 • Pożyczamy pieniądze firmom bez historii kredytowej
 • Wypłacamy środki za wykonane zlecenia już po rozładunku –  jeszcze przed wystawieniem faktury
 • Dla przewoźników, którzy jeżdżą z aplikacją bonabanco, obniżamy koszty przyspieszonej zapłaty 
 • Nie wymagamy kaucji przy wydawaniu kart paliwowych
 • Oferujemy wyższy limit na paliwo niż przy bezpośredniej współpracy z wydawcą kart
 • Obniżamy Twoje koszty zakupu paliwa do poziomu cen jak dla dużych przewoźników
 • Karty paliwowe bonabanco wydajemy z BP Routex i DKV Mobility 
 • Uwiarygadniamy nowych przewoźników oznaczeniem bonabanco na platformie Trans.eu
 • Umożliwiamy nowym, rzetelnym przewoźnikom dostęp do giełd prywatnych najlepszych spedycji
 • Wskazujemy zlecenia na Trans.eu z gwarantowaną i terminową zapłatą
 • Udostępniamy wyszukiwarkę zleceniodawców z informacją o tym, jak płaci dana spedycja. Ponad 8000 zweryfikowanych spedycji

Angażujemy znaczące środki, które nie obciążają bilansu przewoźnika i nie naruszają limitów finansowania bankowego

Pomoc finansowa  
 • Indywidualnie ustalana wartość, koszty i model rozliczeń wsparcia finansowego
 • Dostępne miesięczne środki do 5 mln zł
 • Specjalny zespół obsługujący bieżącą współpracę
  

Jak możemy pomóc?

Wspieramy płynność finansową wysoką wartością środków do dyspozycji przewoźnika. Gwarantujemy terminową spłatę kart paliwowych. Łączymy przewoźników z rzetelnymi spedycjami.

Płynność finansowa

 • Przyspieszamy zapłatę za zlecenia: wypłacamy środki po rozładunku –  jeszcze przed wystawieniem faktury za zlecenie 
 • Pula miesięcznych środków o wartości nawet 250 tys. złotych do wykorzystania na wcześniejszą zapłatę po rozładunku

Płynność paliwowa 

 • Gwarantujemy stały dostęp do paliwa przez karty paliwowe bonabanco
 • Wpłacamy terminowo środki na karty paliwowe za przewoźnika, chroniąc go przed blokadami

 

Relacje ze spedycjami 

 • Rekomendujemy przewoźników do współpracy z partnerskimi spedycjami w ramach giełd prywatnych
 • Przewoźnicy bezpośrednio ze spedycjami ustalają trasy, stawki, kalendarz przewozów
 • Gwarantujemy zapłatę za zlecenia od rekomendowanych spedycji
 • Wskazujemy na Trans.eu pewne zlecenia oznaczając je jako bbpay
delivery-truck

Przyspieszamy zapłatę za zlecenia. Pomagamy przy zakupie paliwa. Dajemy dostęp do dobrych zleceń transportowych

Pomoc finansowa

 • Pożyczamy pieniądze firmom bez historii kredytowej
 • Wypłacamy środki za wykonane zlecenia już po rozładunku –  jeszcze przed wystawieniem faktury
 • Dla przewoźników, którzy jeżdżą z aplikacją bonabanco, obniżamy koszty przyspieszonej zapłaty 

Wsparcie paliwowe

 • Nie wymagamy kaucji przy wydawaniu kart paliwowych
 • Oferujemy wyższy limit na paliwo niż przy bezpośredniej współpracy z wydawcą kart
 • Obniżamy Twoje koszty zakupu paliwa do poziomu cen jak dla dużych przewoźników
 • Karty paliwowe bonabanco wydajemy z BP Routex i DKV Mobility

Dostęp do dobrych zleceń

 • Uwiarygadniamy nowych przewoźników oznaczeniem bonabanco na platformie Trans.eu
 • Umożliwiamy nowym, rzetelnym przewoźnikom dostęp do giełd prywatnych najlepszych spedycji
 • Wskazujemy zlecenia na Trans.eu z gwarantowaną i terminową zapłatą
 • Udostępniamy wyszukiwarkę zleceniodawców z informacją o tym, jak płaci dana spedycja. Ponad 8000 zweryfikowanych spedycji

Angażujemy znaczące środki, które nie obciążają bilansu przewoźnika i nie naruszają limitów finansowania bankowego

Pomoc finansowa

 • Indywidualnie ustalana wartość, koszty i model rozliczeń wsparcia finansowego
 • Dostępne miesięczne środki do 5 mln zł
 • Specjalny zespół obsługujący bieżącą współpracę

Bezpieczne zlecenia z giełdy Trans.eu

Stale weryfikujemy rzetelność płatniczą zleceniodawców, by ułatwić przewoźnikom wybór zleceń równie pewnych jak od znanych kontrahentów. Takie oferty frachtów znajdziesz na platformie Trans.eu z oznaczeniem bonabancopay lub bbpay

Dlaczego bonabancopay

Celem wprowadzenia oznaczeń bbpay na platformę Trans.eu
jest pomoc przewoźnikom
w odnajdywaniu ofert frachtów pozbawionych ryzyka niepewnej lub opóźnionej zapłaty.

Takie zlecenia są równie pewne jak te od znanych, stałych zleceniodawców.

Gwarancja zapłaty

bbpay oznacza, że bonabanco
na pewno zapłaci za takie zlecenie.

Dzięki ciągłej weryfikacji ponad 9000 zleceniodawców, jesteśmy w stanie wskazać tych, za których rzetelność ręczymy gwarantując ich zapłatę, bez ponoszenia kosztów gwarancji.

Płatność po rozładunku

bbpay także oznacza,
że bonabanco za takie zlecenie zapłaci zaraz po rozładunku.

Zrealizowane zlecenia bbpay
są opłacane przez bonabanco
po rozładunku, lub najpóźniej
w dniu wystawienia faktury.

Ile kosztuje bonabancopay

2,96% za 60 dni 
Bez opłaty stałej i ukrytych kosztów
2,46% za 45 dni 
Bez opłaty stałej i ukrytych kosztów
1,97% za 30 dni 
Bez opłaty stałej i ukrytych kosztów

Produkty i ceny

Pożyczka zabezpieczona zleceniem transportowym, 60 dniowy termin spłaty kart paliwowych, zapłata leasingu, wynagrozeń, ZUS, US

Pomagamy przyspieszając zapłatę
za zlecenia

Jak to działa

Wynagrodzenie za zlecenie wypłacamy Tobie po rozładunku, a my czekamy na zapłatę od spedycji.

Koszty wcześniejszej zapłaty zależą od realnego terminu spłaty faktury przez zleceniodawcę oraz wartości i sposobu wykorzystnia środków.

Nie pobieramy z góry ustalonej opłaty jak przy skoncie lub faktoringu. Dzięki temu nasze usługi mogą byc tańsze.

Ile to kosztuje

0,033% – odsetki dzienne  

0,98% – koszt zapłaty zobowiązań

od 1,45% – koszt wypłaty gotówki 

0,98% miesięcznie – koszt puli środków do wykorzystania 

Wykorzystując całą pulę środków na przyspieszoną zapłatę w zlecenia w PLN o 60 dni i spłatę zobowiąząń, koszt usług wyniesie 3,94% . (TC Safe)

Przykłady

Pełne wykorzystanie puli 10 000 zł na przyspieszoną zapłatę o 30 dni z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kosztuje 295 zł  

Odpowiednio, koszt wykorzystania

 • 10 000 zł na 45 dni to 344,50 zł (3,44% )
 • 10 000 zł na 60 dni to 394 zł (3,94%)
 • 20 000 zl na 60 dni to 788 zł (3,94)

Wyliczenia dla pakietu TC Safe

Wcześniejsze uruchomienie środków na paliwo

Jak to działa

Należne Tobie środki za zlecenia są przez nas uruchamiane przed terminem zapłaty za zlecenie.

My czekamy na zapłatę od spedycji a ty masz środki obrotowe na spłatę faktur za paliwo lub na zasilenie kart paliwowych oferowanych przez bonabanco.

Określasz wartość środków, które planujesz wydać na zakup paliwa co miesiąc. Możesz także przeznaczyć środki na inne cele. 

Ile to kosztuje

0,033% – odsetki dzienne  

0,98% – koszt zapłaty za faktury paliwowe zarówno kart paliwowych bonabanco BP Routex, DKV Mobility jak i faktur od dowolnego dostawcy paliwa, także przy tankowaniu na bazie. 

0,98% miesięcznie – koszt puli środków do wykorzystania 

Wykorzystując całą miesięczną pulę środków na zapłatę za paliwo przy terminie zapłaty za zlecenie przez spedycję równym 60 dni, koszt uruchomienia środków wyniesie 3,94% .

Pozostałe usługi

Pomagamy w wydaniu kart paliwowych BP Routex i dostępie do DKV Mobility

Umożliwiamy korzystanie z kart bez depozytu i kaucji

Nasi partnerzy, BP Routex oraz DKV Mobility, oferują klientom bonabanco specjalne rabaty na paliwo w Polsce, nawet SPOT – 15gr i za granicą, nawet 0,05 EUR na litrze.

Gwarantujemy zasilenie kart paliwowych na czas, bez ryzyka braku środków na kartach w terminie

Nie blokujemy kart w przypadku nieterminowego rozliczenia

Rozwój solidnej firmy przewozowej  

Wsparcie na platformie Trans.eu

Rzetelnych przewoźników promujemy na platformie Trans.eu potwierdzając ich solidność oznaczeniem bonabanco

Informujemy także przewoźników o rzetelnych zleceniodawcach i bezpiecznych zleceniach promując je na Trans.eu oznaczeniem bonabanco oraz bbpay 

Powyższe usługi świadczymy dla naszych kleintów bez dodatkowych kosztów dla klientów korzystających usług przypieszonej zapłaty i/lub wsparcia paliwowego  

Znajdywanie rzetelnych spedycji

Każdy z naszych klientów ma dostęp do bazy zleceniodawców zweryfikowanych przez bonabanco w której publikujemy solidność płatniczą spedycji. Przewoźnicy moga sprawdzić mozliwosci skorzystania z wczesniejszej zapłaty za zlecenia danej spedycji i ocenić ryzyko otrzymania zapłaty na czas. 

Powyższą usługę świadczymy bez dodatkowych kosztów dla klientów korzystających z wcześniejszej zapłaty oraz wsparcia paliwowego.  

Dostęp do giełd prywatnych

Umożliwiamy naszym przewoźnikom dostęp do zleceń transportowych publikowanych na prywatnych giełdach transportowych najlepszych spedycji i kontraktowanie najatrakcyjniejszych frachtów zanim trafia na rynek publiczny 

Pomoc w dostępie do do giełd prywatnych świadczymy bez dodatkowych kosztów przewoźnikom korzystającycm z przyspieszonej zapłaty oraz wsparcia paliwowego.

Karta paliwowa bonabanco BP Routex

Użytkownikom kart bonabanco BP Routex zapewniamy:

 • karty paliwowe bez depozytu
 • diesel w Polsce w gwarantowanej cenie SPOT 
 • bonus paliwowy 20 groszy netto na litr gdy tankujesz przynajmniej 2000 litrów miesięcznie
 • rabaty za granicą, nawet 0,05 EUR/litr
 • termin rozliczenia za paliwo do 60 dni
 • brak blokady karty w przypadku nieterminowego rozliczenia
 • faktury zbiorcze w PLN i w EUR dla tankowań za granicą
 • środki odblokowujesz poprzez dodanie zaliczek akonto zleceń transportowych

Pomoc w dostepie do DKV Mobility

Użytkownikom kart DKV Mobility zapewniamy:

 • szybką weryfikację – decyzja już w 15 minut
 • brak konieczności wpłaty depozytu lub kaucji
 • gwarancję dostępu do sieci stacji DKV Mobility
 • płatność za paliwo po 60 dniach
 • fakturowanie netto
 • środki odblokowujesz poprzez dodanie zabezpieczeń w formie faktur transportowych
Największy w Europie dostawca kart paliwowych dla firm transportowych - dostępny w bonabanco

Oznaczenie rzetelnych spedycji
i przewoźników
na platformie Trans.eu

Pożyczanie pieniędzy przewoźnikom i pobieranie zapłaty od zleceniodawców umożliwia nam wskazanie tych najbardziej rzetelnych i solidnych. Promujemy ich na platformie Trans.eu oznaczeniem bonabanco lub bb zachęcając do współpracy z nimi.

Rzetelni zleceniodawcy

Spedycje i załadowcy, dzięki temu, że podlegają ocenie przez bonabanco, niezależną firmę, która świadczy o ich rzetelności, mogą być chętniej wybierani do współpracy przez użytkowników platformy Trans.eu

Solidni przewoźnicy

Przewoźnicy, dzięki temu, że podlegają ocenie przez bonabanco, niezależną firmę, która świadczy o ich solidności, mogą być chętniej wybierani do współpracy przez użytkowników platformy Trans.eu

Dostęp do wielu giełd prywatnych

Współpraca z najlepszymi spedycjami w Polsce oraz przewoźnikami, których rzetelność potwierdza bonabanco, umożliwia zaoferowanie naszym przewoźnikom lepszego dostępu do dobrych zleceń transportowych i w efekcie, osiąganie większego zysku na realizowanych przewozach.

Przewoźnicy wiedzą szybciej o oferowanych zleceniach

Zanim oferty frachtów trafią na giełdy publiczne, wybrani przewoźnicy widzą je na giełdach prywatnych danej spedycji.

Przewoźnicy konkurują z mniejszą liczbą innych firm

Dostęp do giełd prywatnych mają wybrani przewoźnicy, a nie cały rynek, co zwiększa szansę na dobre zlecenia.

W efekcie biorą lepsze zlecenia i budują relacje ze spedycjami

Przewoźnicy i spedycje korzystają wzajemnie na dobrych relacjach handlowych. Tak działa misja klastra bonabanco w praktyce 😊

Wyszukiwarka rzetelnych
zleceniodawców
w systemie bonabanco

Od początku działalności bonabanco zbiera informacje o historii płatności spedycji i załadowców za zlecenia realizowane przez przewoźników. Przewoźnicy korzystający z usług bonabanco, mogą sprawdzić w systemie ryzyko współpracy z danym zleceniodawcą.

Rozważasz przyjęcie zlecenia od spedycji, dla której jeszcze nie jeździłeś?

Podaj NIP lub nazwę i sprawdź
w systemie bonabanco ryzyko współpracy

Teraz już wiesz, czy zleceniodawca jest rzetelny i czy możesz spodziewać się zapłaty na czas

Gwarancja zapłaty bonabanco

Gwarancja zapłaty bonabanco daje pewność otrzymania środków za zrealizowane zlecenia, zarówno te z giełd jak i przy wpsólpracy bezpośredniej ze zleceniodawcą.

Gwarancja zapłaty jest możliwa dla zleceń od ponad 2000 spedycji wspólpracujących z bonabanco, które znajdziesz w wyszukiwarce zleceniodawców lub na platformie Trans.eu z oznaczeniem “bonabanco” lub “bb” na Platformie Trans.eu.

Jak działa gwarancja zapłaty?

Jeśli kontrahent nie ureguluje wystawionej faktury po 60 dniach od upłynięcia terminu płatności, bonabanco wypłaci przewoźnikowi bezzwrotnie 80% lub 100% wartości usługi frachtu. Przewoźnik sam decyduje o wysokości gwarancji – może to być 80% lub 100% kwoty zlecenia.

Ile kosztuje gwarancja załaty?

Za 80% kwoty zlecenia, opłata wynosi 0,98% od kwoty zlecenia.

Za 100% kwoty zlecenia, opłata wynosi 1,47%.

Klaster bonabanco

Celem klastra bonabanco jest funkcjonowanie w relacjach handlowych z przewoźnikami i spedycjami, które umożliwiają osiąganie lepszych wyników biznesowych wszystkim firmom z klastra niż w przypadku samodzielnego funkcjonowania na rynku. Wiemy, że razem możemy osiągnąc więcej i rozwijać się szybciej niż każdy z nas osobno.

We współpracy z przewoźnikami, skupiamy się na wspieraniu  małych i średnich firm transportowych w solidnym prowadzeniu firmy i rozwijaniu długotrwałej współpracy z rzetelnymi spedycjami!

Nasza pomoc finansowa buduje solidność biznesową

W biznesie niezbędne są środki obrotowe, tu i teraz, a nie za 60 dni. Umożliwiamy obracanie zarobionymi pieniędzmi już po rozładunku. 

 • Od 20 tys. do 250 tys. złotych do wykorzystania co miesiąc
 • Gwarancja zapłaty za zlecenia z giełdy od ponad 2000 spedycji
 • Zapłata po rozładunku jeszcze przed wystawieniem faktury

Nasze wsparcie paliwowe buduje solidność operacyjną

W transporcie paliwo to podstawa. Dajemy dobre warunki zakupowe paliwa i gwarantujemy, że karty zawsze będą zasilone na czas, by nieprzerwanie realizować dostawy.  

 • Karty paliwowe BP Routex – brak depozytu i wydłużony termin płatności za paliwo do 60 dni, gwarancja zasilenia karty w terminie
 • Dostęp do sieci DKV Mobility, nawet w przypadku negatywnej weryfikacji ze strony DKV

Asysta dla zleceń buduje solidność relacji przewoźnika i spedycji

Promujemy solidnych przewoźników na platformie Trans.eu, potwierdzając wśród uczestników giełdy rzetelność przewoźników oznaczeniem bonabanco.

Ułatwiamy przewoźnikom dostęp do dobrych ofert frachtów na Trans.eu oznaczonych bbpay oraz do rzetelnych spedycji z oznaczeniem bonabanco

Umożliwiamy dostęp do giełd prywatnych najlepszych spedycji w Polsce 

Opinie klientów o bonabanco

Od początku działalności, bonabanco zbiera informacje o historii płatności spedycji i załadowców za zlecenia realizowane przez przewoźników. Przewoźnicy korzystający z usług bonabanco, mogą sprawdzić w systemie ryzyko współpracy z danym zleceniodawcą

Usługi świadczone są szybko i profesjonalnie. Ułatwia to nam prowadzenie działalności transportowej i pomaga w zachowaniu płynności finansowej.

Marek Zyla

Polecam współpracę 😉 jasne warunki współpracy oraz bardzo dobry kontakt
z opiekunem p Panią Agnieszką 😉 100% Polecam 😉

Piotr Sopek

Dzięki BONABANCO stanąłem na nogi. Profesjonalna i bardzo miła obsługa, dodatkowo bardzo kompetentni pracownicy ala spedytorzy. Stały kontakt, negocjują stawki. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy, polecam. Bardzo dziękuję Pani Oldze B, mojej opiekunce,oraz Panu Michałowi za profesjonalizm i szukanie ładunków.

Jarosław Kurszewski

Usługi i ceny

Pomagamy przyspieszając zapłatę
za zlecenia

Jak to działa

Wynagrodzenie za zlecenie wypłacamy Tobie po rozładunku, a my czekamy na zapłatę od spedycji.

Koszty wcześniejszej zapłaty zależą od realnego terminu spłaty faktury przez zleceniodawcę oraz wartości i sposobu wykorzystnia środków.

Nie pobieramy z góry ustalonej opłaty jak przy skoncie lub faktoringu. Dzięki temu nasze usługi mogą byc tańsze.

Ile to kosztuje

0,033% – odsetki dzienne  

0,98% – koszt zapłaty zobowiązań

od 1,45% – koszt wypłaty gotówki 

0,98% miesięcznie – koszt puli środków do wykorzystania 

Wykorzystując całą pulę środków na przyspieszoną zapłatę w zlecenia w PLN o 60 dni i spłatę zobowiąząń, koszt usług wyniesie 3,94% . (TC Safe)

Przykłady

Pełne wykorzystanie puli 10 000 zł na przyspieszoną zapłatę o 30 dni z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kosztuje 295 zł  

Odpowiednio, koszt wykorzystania

 • 10 000 zł na 45 dni to 344,50 zł (3,44% )
 • 10 000 zł na 60 dni to 394 zł (3,94%)
 • 20 000 zl na 60 dni to 788 zł (3,94)

Wyliczenia dla pakietu TC Safe

Rozwój solidnej firmy przewozowej  

Wsparcie na platformie Trans.eu

Rzetelnych przewoźników promujemy na platformie Trans.eu potwierdzając ich solidność oznaczeniem bonabanco

Informujemy także przewoźników o rzetelnych zleceniodawcach i bezpiecznych zleceniach promując je na Trans.eu oznaczeniem bonabanco oraz bbpay 

Powyższe usługi świadczymy dla naszych kleintów bez dodatkowych kosztów dla klientów korzystających usług przypieszonej zapłaty i/lub wsparcia paliwowego  

Znajdywanie rzetelnych spedycji

Każdy z naszych klientów ma dostęp do bazy zleceniodawców zweryfikowanych przez bonabanco w której publikujemy solidność płatniczą spedycji. Przewoźnicy moga sprawdzić mozliwosci skorzystania z wczesniejszej zapłaty za zlecenia danej spedycji i ocenić ryzyko otrzymania zapłaty na czas. 

Powyższą usługę świadczymy bez dodatkowych kosztów dla klientów korzystających z wcześniejszej zapłaty oraz wsparcia paliwowego.  

Dostęp do giełd prywatnych

Umożliwiamy naszym przewoźnikom dostęp do zleceń transportowych publikowanych na prywatnych giełdach transportowych najlepszych spedycji i kontraktowanie najatrakcyjniejszych frachtów zanim trafia na rynek publiczny 

Pomoc w dostępie do do giełd prywatnych świadczymy bez dodatkowych kosztów przewoźnikom korzystającycm z przyspieszonej zapłaty oraz wsparcia paliwowego.

Wcześniejsze uruchomienie środków na paliwo

Jak to działa

Należne Tobie środki za zlecenia są przez nas uruchamiane przed terminem zapłaty za zlecenie.

My czekamy na zapłatę od spedycji a ty masz środki obrotowe na spłatę faktur za paliwo lub na zasilenie kart paliwowych oferowanych przez bonabanco.

Określasz wartość środków, które planujesz wydać na zakup paliwa co miesiąc. Możesz także przeznaczyć środki na inne cele. 

Ile to kosztuje

0,033% – odsetki dzienne  

0,98% – koszt zapłaty za faktury paliwowe zarówno kart paliwowych bonabanco BP Routex, DKV Mobility jak i faktur od dowolnego dostawcy paliwa, także przy tankowaniu na bazie. 

0,98% miesięcznie – koszt puli środków do wykorzystania 

Wykorzystując całą miesięczną pulę środków na zapłatę za paliwo przy terminie zapłaty za zlecenie przez spedycję równym 60 dni, koszt uruchomienia środków wyniesie 3,94% .

Pozostałe usługi

Pomagamy w wydaniu kart paliwowych BP Routex i dostępie do DKV Mobility

Umożliwiamy korzystanie z kart bez depozytu i kaucji

Nasi partnerzy, BP Routex oraz DKV Mobility, oferują klientom bonabanco specjalne rabaty na paliwo w Polsce, nawet SPOT – 15gr i za granicą, nawet 0,05 EUR na litrze.

Gwarantujemy zasilenie kart paliwowych na czas, bez ryzyka braku środków na kartach w terminie

Nie blokujemy kart w przypadku nieterminowego rozliczenia

O nas

Marka bonabanco należy do Transcards Sp. z o.o., polskiej firmy z grupy Trans.eu, funkcjonującej na rynku transportowym od 2004 roku. bonabanco wspiera jednocześnie działalność firm transportowych i zleceniodawców

Pomagając finansowo i operacyjnie przewoźnikom, skupiamy się na małych i średnich firmach. Dodatkowo, uwagę kierujemy na wspieranie nowo powstających firm. Znając codzienne wyzwania biznesowe i operacyjne, proponujemy rozwiązania mające na celu płynne i nieskrępowane funkcjonowanie by móc cieszyć efektami pracy. Stąd nasze nowe motto – feel free!   

Czerpiemy benefity handlowe
z napędzania biznesu przewoźników i zleceniodawców

Chcemy by biznesy naszych klientów funkcjonowały bez ograniczeń i trudności

Działanie w partnerstwie klastra zmniejsza ograniczenia biznesowe i zwiększa zyski 


Skontaktuj się z nami

.

porozmawiaj z doradcą bonabanco

Doradca handlowy

Od poniedziałku do piątku
8:00 do 16:00

+48 799 387 387 

 Biuro Obsługi Klienta

Od poniedziałku do piątku
8:00 – 16:00

+48 71 308 78 80 

Transcards.eu
Sp. z o. o.

ul. Fiołkowa 1, 52-200 Wysoka
NIP: 8961546454
REGON: 363186740
KRS: 0000590560

kontakt@bonabanco.com